• +32 474 74 99 69
 • Enkel op afspraak

Onze blog

Nieuws, tips en trucs en alles wat u niet mag missen...

Stopzetting Vaconi IT

Beste klant van Vaconi IT,

Na lang beraad, en met enige spijt, heb ik beslist om mijn activiteiten in bijberoep stop te zetten.  Uiterlijk 31 augustus 2020 zullen de diensten van Vaconi IT beëindigd worden. 

 

Na iets meer dan 8 jaar lang het beste van mezelf gegeven te hebben, moet ik vaststellen dat ontwikkelingen in mijn persoonlijke omgeving er voor gezorgd hebben dat dit niet langer mogelijk is in de toekomst.  Deze drastische beslissing heeft zich dan ook opgedrongen.

Omdat deze beslissing uiteraard een impact heeft op uw onderneming en het natuurlijk ook niet de bedoeling is om u volledig in de kou te zetten, worden er dan ook een aantal stappen ondernomen.

Hieronder kan u in detail doornemen wat het gevolg is voor u en uw onderneming en op welke manier u deze stopzetting zo pijnloos mogelijk kan doorlopen.

Wat zijn de gevolgen van deze beslissing?

De diensten die geleverd worden zullen op termijn verdwijnen en u zal een aantal beslissingen moeten nemen inzake de overdracht van deze diensten.

Overdracht van de diensten

Deze diensten zijn relatief eenvoudig over te dragen en u beschikt dan ook over de aantal opties

Let op:  De diensten zullen enkel overgedragen worden indien alle uitstaande betalingen op dat moment uitgevoerd werden.  Een aantal onder u heeft nog steeds een of meerdere openstaande facturen die niet betaald werden.  Indien er onbetaalde rekeningen aanwezig zijn voor uw abonnementen, zal uw project niet worden overgedragen en in het slechtste geval afgesloten worden op 31/08/2020.

Zelf overnemen van het beheer

U kan beslissen om alles in eigen beheer te houden en de volgende elementen over te nemen:

 • Domeinna(am(en)
 • Hosting
 • Website(s)

In dit geval kan u mij hiervan op de hoogte brengen en zet ik alle diensten over en stuur ik een e-mail met alle informatie nodig voor de toegangen tot het beheer van uw diensten.

In geen geval zal hier nog verdere ondersteuning aan gekoppeld kunnen worden.

Overdracht naar andere aanbieder

Er zal binnenkort contact opgenomen worden met iemand in deze regio die dezelfde diensten aanlevert dan Vaconi IT en bovendien vertrouwd is met het systeem dat gebruikt werd voor uw website.  Deze onderneming uit Lebbeke is, volgens mij, het best geschikt om het werk over te nemen.

Ik ga de zaakvoerder dan ook vragen of hij geïnteresseerd is in de overname van uw diensten.  Het staat u, in voorkomend geval, vrij om in te gaan op zijn aanbod.

Zelf zoeken naar andere aanbieder.

Indien u zelf op zoek wenst te gaan naar iemand om uw project over te nemen, dan dient u kennis te nemen van een aantal elementen.  Uw website (uitgezonderd één specifiek project voor Kiwanis Beyaert Dendermonde – zie verder) is gebaseerd op het Joomla! CMS en heeft minimaal een aantal technische eisen.  Deze technische eisen kan u hier terugvinden: https://downloads.joomla.org/nl-be/technical-requirements-be

Alles sites zijn voorzien van Akeeba Backup Pro en Kickstart zodat het installeren van de site op een andere server relatief eenvoudig is.

Alle sites beschikken over de laatste updates van:

 • Alle gratis te verkrijgen extensies (indien u over een abonnement “Updates Extensies” of “Updates CMS en Extensies” beschikt)
 • Betalende extensies voor zover u daarvoor geabonneerd bent
 • Het Joomla! CMS (indien u over een abonnement “Updates CMS” of “Updates CMS en Extensies” beschikt)

Verwijs naar bovenstaande informatie indien u zelf een andere dienstverlener contacteert.  Deze persoon zal deze informatie nodig hebben om een correcte beslissing te kunnen nemen.

Stopzetten van de diensten

Uiterlijk op 31/08/2020 zullen de diensten volledig beëindigd worden.  Dit laat u toe om rustig uit te kijken naar een geschikte overnemer van deze diensten.

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten en wanneer zij aflopen.

Wordt met onmiddellijke ingang gestopt

Om de belangrijkste druk te verminderen worden onmiddellijk een aantal diensten geschrapt:

 1. Gratis ondersteuning: de gratis ondersteuning is niet meer beschikbaar. U kan nog steeds via e-mail of het contactformulier ondersteuning vragen, maar dit zal aangerekend worden à rato van 30 EUR per uur excl. BTW.  Gratis ondersteuning is jaren een gunst geweest ten opzichte van mijn klanten.  Hier komt nu jammer genoeg een einde aan.  De FAQ op de website blijft natuurlijk ter beschikking.
 2. Nieuwe webontwikkeling: er zullen geen nieuwe projecten of aanpassingen meer aanvaard worden.
 3. Lopende webontwikkelingen: de ontwikkelingen die nu momenteel aan de gang zijn worden stopgezet. De eigenaars van de sites worden via een persoonlijke e-mail hiervan op de hoogte gebracht in de komende dagen.
 4. Sponsoring: uitgezonderd één project dat in de toekomst privé ondersteund zal worden, zullen de projecten die genieten van sponsoring, niet meer onderhouden worden.  Het onderhoud zal overgenomen moeten worden door de begunstigden.

Wordt uitgefaseerd

Een aantal diensten krijgen een uitdovend karakter.  Zij worden niet stopgezet, maar zullen ook niet meer verlengd worden.  Dit houdt in dat alle abonnementen met een einddatum voor 1 september 2020 niet verdergezet zullen worden.

De abonnees van deze diensten zullen persoonlijk verwittigd worden.

Worden stopgezet uiterlijk eind augustus 2020

Alle andere diensten zullen ten laatste op 31 augustus 2020 gestopt worden.  Tot deze periode zullen deze diensten wel nog uitgevoerd worden en hiervoor zal ook gefactureerd worden, tenzij u beslist om uw project eerder over te dragen naar een andere aanbieder hiervan.

Het gaat met name over deze diensten

 1. Onderhoud van uw project: installatie van updates van het CMS en de extensies ervan.
 2. Het beheer van uw hosting: creatie van e-mailadressen, beheer van uw database(s), CRONjobs, DNS, … Alles wat noodzakelijk is voor het goed functioneren van uw project.
 3. Betalende ondersteuning: u kan nog steeds ondersteuning vragen via één van de contactmogelijkheden die u terugvindt op de website van Vaconi IT. Deze ondersteuning zal worden aangerekend à rato van 30 EUR per uur excl. BTW.
 4. Website as a Service diensten

Specifiek project – Kiwanis beyaert dendermonde

Eén project is niet gebaseerd op Joomla!  Het gaat hier met name over het beheer van de inschrijvingen van de eendjesrace die jaarlijks door Kiwanis Beyaert Dendermonde wordt georganiseerd.

Dit project betreft een apart script dat op elke webserver met de volgende elementen kan geïnstalleerd worden:

 • PHP 5.6
 • MySQL 5 of soortgelijke database

Het script kan integraal overgeplaatst worden naar een andere locatie en er bestaat beperkte documentatie waarmee iemand die bekend is met deze technologie, de jaarlijkse wijzigingen kan doorvoeren.

Kennis van zaken (PHP, MySQL) is sterk aangeraden.

Samengevat

U dient een ander oplossing te vinden voor uw dienst(en) en project(en) en u kan mij na het vinden van deze oplossing contacteren om uw diensten over te zetten.

Een voorstel kan wellicht volgen omwille van mijn nakende contactname met een concullega die dezelfde diensten aanbied.  Het is echter aan deze onderneming om te beslissen of zij mijn diensten al dan niet wensen over te nemen en onder welke vorm.

Ten slotte wens ik jullie allen te zeer hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat jullie in mij gesteld hebben en kan ik alleen maar besluiten dat het met droefheid is dat ik deze beslissing heb genomen.

Hoogachtend,

Bert Mannaert

Populairste berichten

Twitter-feed

Navigatie

Portfolio